Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Współczesne budownictwo rolnicze

 • Pełny tytył:
  Współczesne budownictwo rolnicze. Uprzemysłowienie, projektowanie i realizacja budynków.
 • Autor:
  Kazimierz Cieszyński, Zdzisław Czerski, Włodzimierz Hładyniuk, Tomasz Kluz, Adam Salamon
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  360
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  ARKADY
 • Rok / numer:
  1968 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

1. Wstęp
opracował A. Salamon
1.1. Charakterystyka obiektów wiejskich
1.2. Obiekty inwentarskie
1.2.1. Środowisko
1.2.2. Organizacja pracy
1.3. Obiekty gospodarcze
1.4. Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
1.4.1. Budynki mieszkalne
1.4.2. Budynki użyteczności publicznej
1.5. Charakterystyka obiektów przemysłowych na wsi
1.6. Zagadnienia technologiczne produkcji rolnej i mechanizacja w produkcji hodowlanej
1.7. Charakterystyka budownictwa tradycyjnego na wsi
1.8. Rozmiary i wielkość potrzeb budowlanych

2. Budownictwo rolnicze za granicą
opracował A. Salamon
2.1. Charakterystyka budownictwa rolniczego w niektórych krajach RWPG
2.1.1. Związek Radziecki
2.1.2. Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
2.1.3. Niemiecka Republika Demokratyczna
2.1.4. Węgierska Republika Ludowa
2.2. Kierunki rozwoju budownictwa rolniczego w niektórych krajach kapitalistycznych
2.2.1. Holandia
2.2.2. Dania
2.2.3. Szwecja
2.2.4. Anglia
2.2.5. Niemiecka Republika Federalna
2.2.6. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
2.3. Materiały, konstrukcje i rozwiązania budynków rolniczych w krajach socjalistycznych
2.3.1. Związek Radziecki
2.3.2. Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
2.3.3. Niemiecka Republika Demokratyczna
2.3.4. Węgierska Republika Ludowa
2.4. Organizacja wykonawstwa za granicą
2.5. Porównanie postępowych rozwiązań zagranicznych z polskimi

3. Podstawy i warunki uprzemysłowienia budownictwa rolniczego
opracował T. Kluż
3.1. Charakterystyka metod uprzemysłowionych w budownictwie
3.1.1. Określenia i dane ogólne
3.1.2. Uprzemysłowienie robót wykończeniowych
3.1.3. Uprzemysłowienie transportu
3.2. Zalety i korzyści stosowania metod uprzemysłowionych w budownictwie
3.2.1. Szybkość wykonania obiektu
3.2.2. Oszczędność w zużyciu materiałów i robocizny
3.2.3. Oszczędność w kosztach
3.2.4. Wyższa jakość obiektów budowlanych
3.3. Warunki rozwoju budownictwa uprzemysłowionego na wsi
3.3.1. Ogólne warunki budowy w ośrodkach miejskich i wiejskich
3.3.2. Warunki rozwoju metod uprzemysłowionych w budownictwie wiejskim
3.4. Przewidywane kierunki rozwoju budownictwa uprzemysłowionego na wsi
3.4.1. Kierunki perspektywiczne
3.4.2. Kierunki rozwoju uprzemysłowienia w najbliższym etapie
3.5. Rola i znaczenie prefabrykacji w budownictwie wiejskim

4. Typizacja i koordynacja modularna w budownictwie rolniczym
opracował A. Salamon
4.1. Rola i znaczenie typizacji w budownictwie rolniczym
4.2. Moduły i koordynacja modularna. Pojęcia podstawowe i akty prawne
4.3. Polskie prace studialne i badawcze w zakresie koordynacji modularnej w budownictwie wiejskim
4.4. Typizacja i normalizacja elementów konstrukcyjno-budowlanych w budownictwie rolniczym

5. Obiekty, konstrukcje i elementy zunifikowane w rozwiązaniach o charakterze kompleksowym
opracowali: Z. Czerski i T. Kluż
5.1. Kompleksowość i unifikacja w projektowaniu obiektów budownictwa rolniczego
5.1.1. Określenia kompleksowości w projektowaniu
5.1.2. Unifikacja budownictwa mieszkaniowego i usługowego
5.1.3. Unifikacja obiektów budownictwa inwentarskiego
5.1.4. Unifikacja budownictwa składowego
5.2. Elementy i konstrukcje nośne
5.2.1. Układy szkieletowe
5.2.2. Układy bezszkieletowe
5.3. Elementy wypełniające ścian i elementy wyposażenia
5.4. Przykład kompleksowego rozwiązania konstrukcyjnego budynków magazynowo-składowych z elementów zunifikowanych

6. Elementy i konstrukcje drobnowymiarowe z betonu sprężonego w budownictwie rolniczym
opracowali: K. Cieszyński, W. Hładyniuk i T. Kluż
6.1. Ogólna charakterystyka elementów i konstrukcji o charakterze kompleksowym z betonu strunowego
6.2. Zasady konstruowania szkieletów nośnych parterowych budynków wiejskich, z elementów strunobetonowych typu prętowego
6.2.1. Konstrukcja szkieletów ścian podłużnych
6.2.2. Konstrukcja układów poprzecznych budynków oraz przekryć dachowych
6.3. Kompleksowe rozwiązanie konstrukcji budynków wiejskich z drobnowymiarowych elementów strunobetonowych
6.3.1. Ogólne założenia wyjściowe do kompleksowego rozwiązania budynków
6.3.2. Asortyment zunifikowanych elementów strunobetonowych
6.3.3. Zasady wykonywania złącz w konstrukcjach z elementów strunobetonowych
6.3.4. Zasady montażu szkieletów nośnych z elementów strunobetonowych
6.3.5. Przykłady zrealizowanych konstrukcji o szkielecie nośnym z elementów strunobetonowych
6.4. Konstrukcje szkieletowe szklarni ogrodniczych
6.4.1. Wiadomości ogólne
6.4.2. Szklarnia ogrodnicza z prefabrykowanych elementów żelbetowych
6.4.3. Konstrukcja szklarni z drobnowymiarowych elementów strunobetonowych
6.4.4. Złącza w konstrukcjach szkieletowych szklarni z betonu strunowego
6.4.5. Montaż i wykonanie szklarni strunobetonowych. Ogólne zasady montażu szklarni
6.4.6. Szczegóły architektoniczne wykończenia oraz przykłady realizacji szklarni strunobetonowych
6.4.7. Efekty techniczno-ekonomiczne stosowania elementów strunobetonowych do budowy szklarni ogrodniczych
6.5. Elementy stropowe z betonu sprężonego
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Elementy sprężone w stropach monolitycznych
6.5.3. Stropy częściowo prefabrykowane na belkach sprężonych o niepełnej wysokości
6.5.4. Stropy częściowo prefabrykowane na niepełnej wysokości belkach ze sprężonych kształtek ceramicznych
6.5.5. Belki sprężone w gęstożebrowych stropach prefabrykowanych
6.5.6. Stropy belkowe z prefabrykowanych elementów sprężonych
6.5.7. Prefabrykowane sprężone wielkowymiarowe płyty stropowe

7. Produkcja elementów strunobetonowych
opracowali: K. Cieszyński, W. Hładyniuk i T. Kluż
7.1. Zagadnienia ogólne produkcji prefabrykowanych elementów strunobetonowych
7.2. Produkcja w metodzie długich torów agregatami ślizgowymi
7.3. Produkcja w metodzie stanowiskowo-taśmowej z użyciem form oporowych
7.4. Produkcja w małych wytwórniach terenowych
7.4.1. Organizacja produkcji w wytwórni typu polowego
7.4.2. Przykład przenośnej wytwórni do produkcji elementów szklarniowych
7.4.3. Przykład stałej wytwórni do produkcji elemetów strunobetonowych dla budownictwa wiejskiego

8. Badania, przepisy i normy dotyczące stosowania drobnowymiarowych ele-mentów z betonu strunowego
opracowali: Z. Czerski i T. Kluż
8.1. Ogólne przepisy dotyczące wykonania elementów i konstrukcji z betonu sprężonego
8.1.1. Materiały podstawowe
8.1.2. Podstawy obliczeniowe
8.1.3. Straty siły sprężającej
8.1.4. Obliczanie sił rysujących
8.1.5. Obliczanie sił niszczących
8.2. Badanie nad nośnością słupowych elementów z betonu strunowego
8.2.1. Słupy osiowo ściskane
8.2.2. Słupy mimośrodowo ściskane pojedyncze
8.2.3. Słupy mimośrodowo ściskane podwójne
8.3. Przebieg, charakterystyka i wyniki badań nad zginanymi elementami drobnowymiarowymi ze strunobetonu
8.3.1. Charakterystyka badanych elementów
8.3.2. Przebieg badań
8.3.3. Analiza wyników badań
8.4. Projekt normy
8.5. Wyjaśnienia do projektu normy obliczania i wymiarowania drobno wymiarowych elementów strunobetonowych

9. Materiały i elementy wypełniające ścienne i stropowe
opracowali: T. Kluż i A. Salamon
9.1. Charakterystyka przegród zewnętrznych w budynkach rolniczych
9.2. Wpływ materiałów i procesu technologicznego w budynkach inwentarskich na wartości fizyczne przegród zewnętrznych
9.3. Materiały i wyroby stosowane do wypełnień ściennych
9.4. Materiały i prefabrykaty na pokrycia dachowe
9.5. Tworzywa sztuczne

10. Analiza techniczno-ekonomiczna stosowanych rozwiązań
opracowali: T. Kluż i A. Salamon
10.1. Wyjaśnienia ogólne
10.2. Porównanie wskaźników techniczno-ekonomicznych
10.2.1. Porównania ogólne
10.2.2. Ciężar budynków i ogólne zużycie masy materiałowej
10.2.3. Transport materiałów
10.2.4. Nakłady robocizny
10.2.5. Zużycie betonu i stali
10.2.6. Koszty budowy

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone