Szukaj w serwisie

okładka

Praca poświęcona jest problematyce uprzemysłowienia budownictwa wiejskiego. Omówiono w niej potrzeby inwestycyjne wsi, metody i zakres typizacji w budownictwie wiejskim, uzasadniono celowość zastosowania w budynkach wiejskich drobnowymiarowych elementów strunobetonowych.

Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników oraz słuchaczy wyższych szkół technicznych specjalizujących się w budownictwie wiejskim.

powrót

Uprzemysłowienie budownictwa wiejskiego

 • Pełny tytył:
  Uprzemysłowienie budownictwa wiejskiego. Problemy i metody realizacji.
 • Autor:
  Adam Salamon
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  204
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  ARKADY
 • Rok / numer:
  1967 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

1. WSTĘP
1.1. Dotychczasowe metody realizacji budynków wiejskich
1.1.1. Sektor uspołeczniony
1.1.2. Sektor indywidualny
1.2. Nowoczesne metody realizacji budownictwa wiejskiego

2. WIEJSKIE INWESTYCJE BUDOWLANE W ŚWIETLE NOWYCH KIERUNKÓW I POTRZEB
2.1. Kierunki lokalizacji podstawowych sił wytwórczych
2.2. Potrzeby budowlane na wsi w perspektywie lat 1966-1980
2.2.1. Zatrudnienie
2.2.2. Struktura i wielkość produkcji rolnej
2.2.3. Struktura agrarna
2.2.4. Nakłady inwestycyjne na budownictwo wiejskie w latach 1966-1980
2.2.5. Program rzeczowy budownictwa wiejskiego
2.3. Główne kierunki postępu technicznego w budownictwie wiejskim
2.4. Przewidywane efekty zastosowania postępu technicznego w budownictwie wiejskim
2.5. Kierunki kształtowania struktury osadniczej i zabudowy wsi
2.6. Kompleksowość realizacji wiejskich inwestycji budowlanych
2.7. Oddziaływanie budownictwa uprzemysłowionego na przyspieszenie kształtowania wiejskiej struktury osadniczej
2.8. Problem budownictwa „przejściowego"

3. PODSTAWY I METODY TYPIZACJI W BUDOWNICTWIE WIEJSKIM
3.1. Cele typizacji
3.2. Przedmiot typizacji
3.3. Wybór typów - typizacja bierna i czynna
3.4. Skutki typizacji
3.5. Kryteria skuteczności typizacji
3.6. Postęp techniczny a typizacja
3.7. Kryteria opłacalności typizacji
3.8. Specyfika typizacyjna budownictwa wiejskiego
3.9. Powiązanie typizacji z uprzemysłowieniem
3.10. Dotychczasowe wyniki stosowania typizacji w budownictwie wiejskim
3.11. Zagadnienia unifikacji

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKÓW WIEJSKICH
4.1. Charakterystyka układów funkcjonalnych na tle stypizowanych parametrów wymiarowych
4.2. Drobnowymiarowe elementy i konstrukcje strunobetonowe
4.2.1. Rozwiązania projektowe strunobetonowych elementów konstrukcyjnych
4.2.2. Charakterystyka elementów i rozwiązań konstrukcyjnych strunobetonowych
4.2.3. Obiekty wiejskie o konstrukcji szkieletowej z drobnowymiarowych elementów strunobetonowych
4.3. Inne postępowe rozwiązania w nawiązaniu do aktualnych wymagań

5. METODA OKREŚLENIA OPTYMALNEJ LICZBY TYPÓW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Analiza techniczno-ekonomiczna
5.2. Metoda wyboru optymalnej liczby typów elementów konstrukcyjnych

6. NIEKTÓRE PROBLEMY EKONOMICZNE BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
6.1. Przyczyny stałego wzrostu kosztów budownictwa wiejskiego
6.2. Wpływ środowiska na materiały i konstrukcje w budynkach produkcyjnych
6.3. Industrializacja wsi
6.4. Urbanizacja wsi
6.5. Analiza wyników badań przeprowadzonych na prefabrykowanych budynkach prototypowych
6.6. Analiza przydatności zastosowania nowych materiałów i konstrukcji w budownictwie wiejskim
6.7. Ekonomiczne skutki zastosowania prefabrykacji w budownictwie wiejskim
6.8. Transport budowlany w warunkach budownictwa wiejskiego
6.9. Kompleksowość produkcji prefabrykatów i elementów strunobetonowych na potrzeby wsi
6.10. Sposoby montażu budynków wiejskich z elementów strunobetonowych
6.11. Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego na efektywność ekonomiczną budownictwa wiejskiego

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone