Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budynki inwentarskie | Garaże i wiaty na maszyny | Przechowalnie i chłodnie | Zbiorniki na gnojowicę | Biogazownie | Płyty obornikowe | Inne

Typy pomieszczeń dla owiec

kategoria: Budynki dla owiec

W warunkach polskich owce przebywają przez 7 miesięcy wyłącznie w owczarni, korzystając z okólników. Przez pozostałe 5 miesięcy korzystają z pastwiska, jednak na noc są także spędzane do budynków. Ten system technologii chowu narzucają warunki klimatyczne. Owce z wełną jednolitą cienką, o zwartym runie (np. merynosy) są bardziej wrażliwe na jakość pomieszczeń. Po zmoczeniu runa, owce takie również wolniej wysychają aniżeli owce o wełnie jednolitej grubej (np. kamienieckie) lub mieszanej (np. wrzosówki). Budynek ma chronić owce przed opadami, zapewnić im korzystny mikroklimat i musi być funkcjonalny.

Owczarnia stropowa

Owczarnia ta może być z jednym lub dwoma rzędami słupów w hali. Słupy wspierają strop ze strychem użytkowym. Owczarnia ściołowa, z posadzką glinobitą zagłębioną na środku. Czasem jest korytarz przejazdowy utwardzony betonem. Słupy utrudniają ruch maszyn (np. cyklopa do obornika), ustawienie jaseł, grodzenie, przepęd owiec itp.

Owczarnia ze stropodachem
Jest to owczarnia z halą bezsłupową, na głębokiej ściółce. W minionych 30 latach budowano je z drewna, np. owczarnie segmentowe projektu „OW" 100, 150, 200 albo z prefabrykowanych elementów drewnianych, np. typu „Hokej", a także z innych prefabrykatów np. typu „Fermstal".

Owczarnie ściołowo-rusztowe
Owczarnie te mogą być: halowe, stropowe lub bezstropowe. Mają one kombinowaną posadzkę. W środkowej części hali jest wgłębiona glinobita posadzka ściołowa, a w szczytowych dwu częściach jest utwardzony (beton) korytarz przejazdowy. Po obu stronach korytarza są paśniki, a za nimi ruszty podłogi szczelinowej. Do rozwożenia pasz mogą być używane wózki akumulatorowe (higieniczne - bez spalin). W części ściołowej obornik jest usuwany dwa razy w ciągu roku.

Owczarnie rusztowe
Owczarnie te mogą być: halowe, z korytarzem paszowym, stropowe lub bezstropowe. Z boku korytarza zamiast koryt (paśników) mogą być dwa taśmociągi, szerokości 40 cm, na których przesuwane są zadawane pasze. Listwy rusztów ułożone są równolegle do taśmociągu lub koryt. Do tej pory stosowano budynki typu Fermstal, a ruszty - typu BISPROL. Odchody z kanału gnojowego pod rusztem usuwane są zgarniakiem typu „Delta" do kanału poprzecznego, a dalej szuflą mechaniczną na płytę gnojową poza budynek lub na przyczepę (rozrzutnik). Gnojowica spływa do studzienki, skąd jest wywożona beczkowozem.

Wychowalnie młodzieży i tuczarnie
Wychowalnie te, to zwykle budynki halowe ze stropodachem. Wychowalnie młodzieży są ściołowe, a tuczarnie czasem z posadzką rusztową.

Domek dla tryków
Domek taki był budowany dla tryków rozpłodowych w dużych fermach. Miał konstrukcję drewnianą, łącznie ze ściankami, kształt sześcioboku, dach stromy (kryty strzechą), wsparty na centralnie ustawionym słupie, wokół którego był okrągły paśnik. Na jednego tryka liczono 3 m2 powierzchni domku i 5 m2 na okólniku. Część okólnika utwardzano.

Szopy pastwiskowe
Szopy takie są zalecane na dużych obszarach trwałych użytków zielonych, w oddaleniu od owczarni. Stanowią schronienie nocą i w czasie długotrwałych deszczy. Budowane są na lekkiej konstrukcji, mają tylko 3 ściany obite deskami, podłogę rusztową na betonowym wsparciu wysokości około 0,7 m nad ziemią. Odchody usuwane są zwykle po zakończeniu sezonu pastwiskowego. Ewentualne dokarmianie odbywa się w Jasłach, na zadaszonych częściach okólnika.

Przykładowe projekty owczarni można znaleźć na http://www.agroprojekty.pl.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

autor: Baran
dn. 18.02.2013 godz. 14:10:54
Super materiał
Szukaj:
 
 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone