Szukaj w serwisie

okładka

Ruralistyka - to pojęcie obejmujące pełny zakres zagadnień planowania obszarów rolniczych i budownictwa wiejskiego - analogicznie jak urbanistyka, która dotyczy zagadnień planowania i budownictwa w miastach.

Praca składa się z dwóch części.

Część pierwsza omawia wybrane zagadnienia z planowania obszarów rolniczych:
rozwój osadnictwa rolniczego, biologiczne podstawy planowania, uprawy rolne, planowanie osiedli wiejskich, planowanie regionu rolniczego.

Część druga omawia wybrane zagadnienia dotyczące budownictwa wiejskiego:
rozwój budownictwa wiejskiego, budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo inwentarskie, budownictwo zagrodowe, budownictwo wielkotowarowe, instalacje sanitarne.

W ujęciu tematu uwypuklono stronę biologiczną omawianych zagadnień, podając szereg danych dotyczących upraw i hodowli.
Książka jest podręcznikiem dla studentów wyższych uczelni technicznych; może być ponadto wykorzystana przez inżynierów i techników przy planowaniu i projektowaniu obiektów budownictwa rolniczego.

powrót

Ruralistyka

 • Pełny tytył:
  Ruralistyka. Planowanie obszarów rolniczych i budownictwo wiejskie.
 • Autor:
  Andzrzej Rzymkowski, Mieczysław Chowaniec
 • Dostępność:
  archiwum
 • Liczba stron:
  264
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  ARKADY
 • Rok / numer:
  1972 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

Wstęp

Cześć pierwsza. Planowanie obszarów rolniczych.

I. Rozwój osadnictwa rolniczego w Polsce
Czynniki przyrodniczo-geograficzne
Czynniki społeczno-gospodarcze
Kształty osiedli wiejskich i układy gruntowe

II. Biologiczne podstawy planowania
Ekologia krajobrazu rolniczego
Klimat
Gleba
Woda
Zieleń
Koszty społeczne produkcji rolnej

III. Uprawy rolne
Czynniki ekonomiczne produkcji rolnej
Strefa żywicielska osadnictwa
Założenia przestrzenne planowania terenów rolniczych
Rozłogi upraw i pola
Podstawy programowania i agrometria
Związki planu rolniczego z aktualnym stanem zagospodarowania przestrzennego

IV. Planowanie osiedli wiejskich
Urbanizacja osadnictwa wiejskiego
Perspektywy osadnictwa na terenach rolnych
Działka siedliskowa i zagroda jako element ośrodka mieszkalnego
Ośrodki wielkotowarowej produkcji rolnej
Sieć usług socjalnych
Projektowanie sieci usług (na przykładzie sieci szkolnej)

V. Planowanie regionu rolniczego
Model planu warstwowego
Położenie ośrodków produkcyjnych w regionie
Zasięg prac polowych
Procesy urbanizacyjne
Turystyka w regionie rolniczym

Część druga. Budownictwo wiejskie.

VI. Rozwój budownictwa wiejskiego w Polsce
Wpływ klimatu na formy budownictwa
Wpływ czynników społeczno-gospodarczych na formy budownictwa
Tendencje współczesnego budownictwa

VII. Budownictwo użyteczności publicznej
Programowanie
Dom kultury
Szkoła podstawowa
Przedszkole
Żłobek
Ośrodek zdrowia
Łaźnia
Budynek administracyjny
Budynek gastronomiczno-handlowy

VIII. Budownictwo inwentarskie
Ogólne założenia środowiskowe
Fizjologiczne funkcje obsady zwierzęcej
Klimat pomieszczeń
Bilans cieplny pomieszczeń
Urządzenia wentylacyjne
Oświetlenie dzienne pomieszczeń
Wpływ klimatu na formy budownictwa inwentarskiego
Funkcjonalizm w budownictwie inwentarskim
Zoohigiena
Czynniki kształtujące środowisko zwierząt

IX. Budownictwo zagrodowe
Budynek mieszkalny na działce siedliskowej
Założenia ogólne i elementy zagrody
Warunki środowiskowe pomieszczeń inwentarskich
Koncepcje projektowe
Urządzenia ułatwiające prace
Pomieszczenia składowe

X. Budownictwo wielkotowarowe
Problemy środowiskowe i ekonomiczne
Podstawy programowania pomieszczeń produkcyjnych
Analiza efektywności inwestycji
Koncepcje projektowe
Pomieszczenia składowe

XI. Instalacje sanitarne
Zaopatrzenie w wodę Usuwanie obornika Urządzenia sanitarne na wsi

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone