Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budynki inwentarskie | Garaże i wiaty na maszyny | Przechowalnie i chłodnie | Zbiorniki na gnojowicę | Biogazownie | Płyty obornikowe | Inne

Przechowalnie i chłodnie owoców

kategoria: Przechowalnie i chłodnie, opr. MG / J.Lenard, Budownictwo Wiejskie
obrazek aktualności
Rys. 1. Chłodnia owoców - przekrój
  • Ze względu na technologię przechowywania owoców wyróżnia się:
  • Przechowalnie owoców, w których instalacja wentylacyjna umożliwia grawitacyjną lub wymuszoną wymianę powietrza i chłodzenie owoców zimnym powietrzem zewnętrznym.
  • Chłodnie owoców, w których instalacje chłodnicze umożliwiają regulowanie temperatury w komorach.
  • Chłodnie owoców z kontrolowaną atmosferą, w których gazoszczelne komory umożliwiają kontrolowanie temperatury i modyfikację składu powietrza. Wiąże się to z dodatkowymi instalacjami płuczek do usuwania CO2.

zdjecie
Rys. 2. Chłodnia owoców – rzut przyziemia: 1 - komory chłodnicze, 2 - sortownia, 3 - maszynownia na antresoli, 4 - warsztat, 5 - wiata na opakowania, 6 - hydrofornia, 7 - pomieszczenia usługowo-socjalne.
W praktyce inwestycyjnej występują przechowalnie z komorami zwykłymi i gazoszczelnymi w jednym obiekcie. Przechowalnie owoców mogą mieć komory napowierzchniowe lub zagłębione częściowo lub całkowicie, co ułatwia utrzymanie stałej temperatury wnętrz składowych.

Różnice między przechowalnią a chłodnią wynikają z instalacji wewnętrznych i zwykle przechowalnia po zainstalowaniu urządzeń chłodniczych staje się chłodnią. Składowanie owoców w kontrolowanej atmosferze narzuca konieczność zapewnienia szczelności komór.

  • Owoce w komorach składuje się w:
  • skrzynkach drewnianych litych 1/1 o wymiarach 50 x 40 x 32 cm (22 kg jabłek),
  • skrzynkach uniwersalnych o wymiarach 60 x 40 x 27 cm (18 kg jabłek),
  • skrzynkach paletowych o podstawie 120 x 100 cm lub 120 x 80 cm i głębokości 50 - 80 cm (250 - 400 kg jabłek),
  • paletach o wymiarach 120 x 100 lub 120 x 80 cm i wysokości 14 - 16 cm.

zdjecie
Rys. 3. Szczegół rozwiązania połączenia ściany i podłogi - przegroda zewnętrzna: 1 - płyta ścienna, 2 - podwalina, 3 - asfaltobeton, 4 - podkład żwirowy, 5 - ocieplenie z keramzytobetonu, 6 - beton B-15, 7 - izolacje z dwu warstw hydroizolu, 8 - suchy piasek, 9 - siatka metalowa osłony tynkowej, 10 - masa asfaltowo-lateksowa lub żywica epoksydowa, 11 - ściana działowa, 12 - płyta podłoża posadzki.
Skrzynki i jednostki paletowe ustawia się w komorach w rzędach formowanych zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Odstępy między rzędami a ścianą wynoszą 10 - 20 cm, a między rzędami 5 - 10 cm. Dla nawilżania powietrza w komorach stosuje się wylewanie wody na posadzkę, a zatem skrzynki powinny być ustawiane na ruszcie. Odległość między stropem a stosem pojemników nie może być mniejsza niż 50 cm.

Gabaryty pojemników i podane odstępy między rzędami wyznaczają wymiary komór o przewidywanej pojemności. Z reguły wysokość komór przyjmuje się 600 lub 700 cm. Komory przechowalnicze muszą mieć dobrą izolację termiczną nakładaną od strony wewnętrznej, tworzącą warstwę ciągłą ścian i stropu, co wymusza ochronę jej przed wilgocią w formie paroizolacji.
Integralnymi częściami przechowalni są: pakownia, przeznaczona do przyjęcia towaru, sortownia, pakownia owoców i ekspedycji oraz wiata na opakowania, maszynownia i pomieszczenia socjalne.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przechowalni i chłodni owoców nie różnią się od innych obiektów przechowalniczych, a podstawową różnicę kształtuje wyposażenie technologiczne.

zdjecie
Rys. 4. Szczegół rozwiązania połączenia ściany i podłogi - przegroda wewnętrzna: 1 - płyta ścienna, 2 - podwalina, 3 - asfaltobeton, 4 - podkład żwirowy, 5 - ocieplenie z keramzytobetonu, 6 - beton B-15, 7 - izolacje z dwu warstw hydroizolu, 8 - suchy piasek, 9 - siatka metalowa osłony tynkowej, 10 - masa asfaltowo-lateksowa lub żywica epoksydowa, 11 - ściana działowa, 12 - płyta podłoża posadzki.
W zależności od zastosowanego czynnika chłodniczego agregaty sytuuje się przy poszczególnych komorach (instalacje freonowe) lub w centralnych maszynowniach (instalacje amoniakalne), usytuowanych zwykle nad korytarzem komunikacyjnym, łącznie z płuczkami CO2 i O2. Takie rozwiązanie umożliwia racjonalne wykorzystanie przestrzeni oraz uproszczenia instalacyjne (rys. 1 i 2).

Zapewnienie wymaganej ciepłochronności a zarazem szczelności przegród zewnę-trznych i wewnętrznych uzyskuje się dzięki konstrukcjom warstwowym i wykorzystaniu wysokoefektywnych materiałów izolacyjnych. Szczególnej uwagi wymagają połączenia warstw izolacyjnych w węźle cokołowym, zarówno w ścianach zewnętrznych, jak i wewnętrznych (rys. 3 i 4). Betonowy cokolik wysokości 25 cm chroni izolację przed zniszczeniem mechanicznym przy ustawieniu stosu skrzynek oraz przed zawilgoceniem. Jako powłoki gazoszczelne na tynkach stosuje się głównie żywice oraz naklejanie folii.

Chłodnie owoców pestkowych mogą być wykorzystywane okresowo do składowania owoców miękkich (truskawki, maliny) oraz warzyw, co zapewnia wykorzystanie obiektu przez cały rok.

autor: opr. MG
źródło: J.Lenard, Budownictwo Wiejskie

powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
JESTEŚ ZAINTERESOWANY - ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE.
  • FORMULARZ KONTAKTOWY / ZAPYTANIE OFERTOWE
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść zapytania:
Kod:
Wpisz kod:
 
 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone