Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Projektowanie, budowa i wyposażanie budynków inwentarskich

 • Autor:
  Praca zbiorowa
 • ISBN:
  83-86264-49-7
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  210 x 290
 • Liczba stron:
  230
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  IBMER
 • Rok / numer:
  1998 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

I. Unormowania prawne

1.1. Wstęp
1.2. Wymagania w stosunku do budynków inwentarskich wynikające z Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89 z 25.08.1994r. ze zmianami DZ.U. nr 111 z 23.09.1997 r.)
1.3. Wymagania wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89 z 25.08. 1994 r.)
1.4. Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 6.02.1995 r.)
1.5. Ustawa z dnia 23 maja 1997 r. o ochronie zwierząt uchwalona przez Sejm RP
1.6. Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych ogłoszona w
Urzędowym Dzienniku Wspólnot Europejskich w dniu 17.11.1978 r. z
uwzględnieniem zmian ogłoszonych 11.12.199 r
1.7. Wytyczne Rady UE z dnia 19.11.1991 r. na temat minimalnych wymagań dla ochrony świń
1.8. Wytyczne Rady UE z dnia 19.11.1991 r. na temat minimalnych wymagań dla ochrony cieląt
1.9. Przykład dostosowania do dyrektywy Rady UE niemieckiego zarządzenia
dotyczącego minimalnych wymagań dla ochrony świń utrzymywanych w
pomieszczeniach inwentarskich
1.10. Vademecum ustawowych przepisów obowiązujących w Konfederacji
Szwajcarskiej jako przykład kompleksowego rozwiązania problemów związanych z
projektowaniem i eksploatacją budynków inwentarskich oraz zatwierdzania
stosowanych systemów chowu
1.11. Przykład systemowego uregulowania problemu związanego z ograniczaniem
emisji amoniaku w Holandii
1.12. Uwarunkowania prawne eksploatacji urządzeń i maszyn w budynkach
inwentarskich

II. Bydło

2.1. Podstawowe wiadomości z biologii bydła
2.2. Wymagania mikroklimatyczne bydła
2.2.1. Wytyczne dotyczące wentylacji
2.2.2. Zanieczyszczenia powietrza w budynkach inwentarskich
2.3. Czynniki wpływające na ekologiczność technologii chowu bydła
2.3.1. Lokalizacja budynku w aspekcie typograficznym
2.3.2. Czystość w budynku i czystość zwierząt
2.3.3. Wpływ technologii chowu na emisję, komfort bytowania zwierząt i warunki pracy obsługi
2.3.4. Dój
2.3.5. Mechanizacja żywienia
2.3.6. Zadawanie pasz treściwych 2.4. Podstawy wyboru rozwiązań obór Literatura

III. Trzoda chlewna

3.1. Wstęp
3.2. Systemy utrzymania zwierząt
3.3. Zastosowanie mikroprocesorów w produkcji zwierzęcej
3.4. Nowe materiały kompozytowe dla budownictwa inwentarskiego
3.5. Nowe urządzenia techniczne
3.5.1. Mikroklimat
3.5.2. Hydrauliczne systemy zadawania pasz
3.5.3. Mieszalnia pasz z automatycznym sterowaniem ,
3.5.4. Instalacje do rozprowadzania paszy sypkiej w chlewniach
3.5.5. Unia technologiczna do przygotowania, mieszanek treściwych z ziarna gniecionego
3.5.6. Unia do przygotowania pasz sypkich w mieszarkach z pionowym mieszadłem
3.5.7. Mieszarka do pasz sypkich z mieszadłami sitowymi
3.5.8. Autokarmidła porcjujące do karmienia świń mieszankami sypkimi
3.5.9. Żywienie wielofazowe w chlewniach macior i tuczarniach
3.5.10. Kojce do chowu świń w grupach rodzinnych
3.5.11. Kojec porodowy dla loch
3.5.12. Metody i urządzenia do karmienia loch utrzymywanych w kojcach zbiorowych
3.5.13. Technologia przygotowania odpadów poubojowych na cele paszowe
3.5.14. Urządzenia do dogrzewania prosiąt
3.5.15. Technologie utrzymania trzody
3.6. Mikroklimat w chlewni
3.6.1. Wymagania mikroklimatyczne świń
3.6.2. Zanieczyszczenia powietrza
3.6.3. Wentylacja
3.7. Przykładowe rozwiązania budynków dla trzody chlewnej wg projektów IBMER
3.7.1. Segmentowa tuczarnia na głębokiej ściółce z poddaszemn użytkowym
3.7.2. Segmentowa tuczarnia na głębokiej ściółce bez izolacji stropowej
3.7.3. Chlewnia na 100 macior w cyklu zamkniętym
3.7.4. Tuczarnia z samooczyszczającą się posadzką o dużym kącie nachylenia
3.7.5. Komorowa chlewnia na 72 lochy
3.7.6. Komorowa chlewnia na 72 lochy Literatura

IV. Drób

4.1. Wstęp
4.2. Podłogowe i podłogowo-rusztowe systemy chowu
4.3. Utrzymywanie drobiu w bateriach klatek
4.4. Alternatywne systemy chowu
4.4.1. Wskaźniki technologiczne
4.4.2. Możliwość wykorzystania istniejących rozwiązań technicznych w mechanizacji procesów roboczych w chowie alternatywnym
4.5. Specyfika budynków dla drobiu
4.5.1. Wielkość, kształt i rozplanowanie budynku
4.5.2. Specyfika układów wentylacyjno-grzewczych
4.5.3. Otoczenie budynku
4.5.4. Problemy związane z zagospodarowaniem odchodów

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone