Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Podstawy budownictwa rolniczego

 • Autor:
  Jan Z. Lenard
 • ISBN:
  83-09-00663-2
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  352
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  PWRiL
 • Rok / numer:
  1983 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA. ZAGADNIENIA OGÓLNOTECHNICZNE I BUDOWLANE

1. Charakterystyka budownictwa rolniczego

2. Rola obiektów budowlanych w produkcji rolniczej

3. Materiały budowlane
3.1. Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych
3.2. Kamienie naturalne i kruszywa
3.3. Spoiwa budowlane
3.4. Zaprawy
3.5. Betony i żelazobeton
3.6. Wyroby betonowe i żelbetowe
3.7. Materiały ceramiczne
3.8. Drewno
3.9. Wyroby metalowe
3.10. Materiały izolacyjne
3.11. Szkło budowlane
3.12. Materiały malarskie

4. Elementy budynku
4.1. Typy konstrukcyjne budynków
4.2. Fundamenty
4.3. Ściany
4.4. Stropy i stropodachy
4.5. Dachy
4.6. Schody i pochylnie
4.7. Podłogi
4.8. Okna, drzwi i wrota
4.9. Instalacje Budowlane

5. Typizacja i normalizacja w budownictwie wiejskim

6. Systemy konstrukcyjno-montażowe

7. Plany i rysunki budowlano

8. Przepisy Budowlane

9. Podstawowe zasady organizacji procesu inwestycyjnego

 

CZĘŚĆ DRUGA. OBIEKTY BUDOWLANE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

10. Zasady lokalizacji obiektów budownictwa rolniczego

11. Podstawy kształtowania zabudowy w gospodarstwach rolnych

12. Zasady kształtowania mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich

13. Budynki dla bydła
13.1. Rodzaje budynków
13.2. Gabaryty wewnętrznych urządzeń technologicznych
13.3. Sposoby utrzymania zwierząt na stanowiskach z uwięzia
13.4. Sposoby utrzymania zwierząt na stanowiskach bezuwięziowych
13.5. Pomieszczenia, obiekty i urządzenia towarzyszące
13.6. Obory i fermy dla krów
13.7. Cielętniki i fermy cieląt
13.8. Jałowniki i fermy młodego bydła
13.9. Bukaciarnie i fermy młodego bydła rzeźnego

14. Budynki dla trzody chlewnej
14.1. Rodzaje budynków
14.2. Zasady chowu i organizacji produkcji
14.3. Urządzenia technologiczne w chlewniach
14.4. Chlewnie i fermy chowu trzody chlewnej

15. Budynki dla owiec
15.1. Klasyfikacja budynków do chowu owiec
15.2. Zasady chowu i organizacji produkcji
15.3. Zasady kształtowania pomieszczeń owczarni
15.4. Owczarnie i ich wyposażenie

16. Budynki dla drobiu
16.1. Zasady chowu i organizacji produkcji
16.2. Kurniki
16.3. Indyczniki
16.4. Gęśniki i kaczniki

17. Budynki składowe i obiekty pomocnicze
17.1. Magazyny
17.2. Silosy na kiszonką
17.3. Przechowalnie
17.4. Obiekty pomocnicze w zabudowie fermowej

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone