Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budynki inwentarskie | Garaże i wiaty na maszyny | Przechowalnie i chłodnie | Zbiorniki na gnojowicę | Biogazownie | Płyty obornikowe | Inne

Tutaj jesteś: Budujemy / Płyty obornikowe

Podstawowe akty prawne związane z tematyką płyt obornikowych

kategoria: Płyty obornikowe

Podstawowe przepisy prawne, dotyczące lokalizacji i budowy płyt obornikowych i zbiorników na płynne odchody zwierzęce, zawarte są w następujących dokumentach:
1. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony - Dz. U. nr 15/1999 poz. 139),
2. Ustawa „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U nr 132/1997, poz. 877).

Według ustawy „Prawo budowlane" (po nowelizacji w 1997 r.) Art. 29 punkt 1 b i c, nie jest wymagane pozwolenie na budowę płyt do składowania obornika oraz szczelnych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę o pojemności do 25 m3, a tym samym i występowania o określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Mimo zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę płyt obornikowych i zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 25 m3, przed rozpoczęciem ich budowy należy dokonać zgłoszenia właściwemu organowi (gmina lub starostwo powiatowe, w zależności kto wydaje pozwolenia na budowę). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. Zakres rysunków i pozwoleń należy uzgodnić z organem przyjmującym zgłoszenie. Właściwy organ przyjmujący zgłoszenie może w przypadkach szczególnie uzasadnionych nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po uzyskaniu zgody lub jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone