Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Obory dla krów

 • Pełny tytył:
  Obory dla krów. Podstawowe wymagania technologiczne i techniczne
 • Autor:
  Andrzej Dobkowski, Kazimierz Staśkiwicz
 • ISBN:
  83-7360-000-0
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  178 x 250
 • Liczba stron:
  150
 • Tematyka:
  Budynki dla bydła
 • Wydawnictwo:
  BISPROL
 • Rok / numer:
  2002 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

1. Wstęp

2. Podstawowe definicje i wyjaśnienia używanych pojęć

3. Systemy technologiczne stosowane w chowie krów oraz ich powiązanie z procesami technologicznymi
3.1. Systemy utrzymania krów
3.2. Zadawanie pasz i pojenie
3.2.1. Zadawanie pasz i rozwiązania ciągów paszowych
3.2.2. Pojenie
3.3. Usuwanie odchodów
3.4. Dojenie krów i urządzenia udojowe

4. Podstawowe normatywy technologiczne
4.1. Wymagane wymiary stanowisk i wielkości powierzchni kojców
4.2. Wymagania dotyczące podłóg i posadzek w pomieszczeniach dla bydła,
4.3. Wymagania dotyczące ciągów i przegród technologicznych oraz otworów komunikacyjnych
4.4. Podstawowe wymagania higieniczne w oborach przy produkcji mleka

5. Warunki środowiskowe w pomieszczeniach dla bydła
5.1. Emisja ciepła i pary wodnej przez zwierzęta
5.2.Wymagania zwierząt w zakresie warunków mikroklimatycznych
5.2.1. Temperatura, wilgotność, ochładzanie i ruch powietrza
5.2.2. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza
5.3. Wymagania w zakresie oświetlenia pomieszczeń
5.4. Wentylacja i wymagane ilości wymiany powietrza

6. Jednostki przeliczeniowe

7. Obiekty i urządzenia związane z budynkami inwentarskimi
7.1. Wybiegi
7.2. Obiekty i urządzenia do składowania i przechowywania odchodów zwierzęcych
7.2.1. Ilości odchodów produkowanych przez zwierzęta
7.2.2. Wymagane wskaźniki powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na odchody płynne
7.3. Silosy na kiszonki oraz zbiorniki na soki kiszonkowe
7.3.1. Produkcja soków kiszonkowych.
7.3.2. Wymagane pojemności zbiorników na soki kiszonkowe.

8. Wymagania i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
8.1. Wymagania ogólne
8.2. Posadowienie budynków
8.2.1. Wiadomości ogólne o posadowieniu budynków rolniczych
8.2.2. Badania geotechniczne w budownictwie rolniczym
8.3. Stropodachy i dachy
8.3.1. Ogólne omówienie stropodachów i dachów
8.3.2. Dźwigary drewniane
8.3.3. Dźwigary stalowe
8.3.4. Stropy podwieszone
8.4. Systemy konstrukcyjno-montażowe dla budynków inwentarskich
8.5. Stalowe konstrukcje ramowe
8.6. Pokrycia dachowe
8.7. Ściany
8.8. Stropy
8.9. Podłogi w oborach, nawierzchnie wybiegów i wewnętrznych dróg dojazdowych
8.10. Szczeliny kalenicowe
8.11. Wymagania termiczne dla przegród w budynkach inwentarskich

9. Wybrane przykłady rozwiązań obór oraz obiektów związanych i towarzyszących
9.1. Przykłady rozwiązań obór dla krów
9.2. Przykłady rozwiązań płyt obornikowych,
9.3. Przykłady rozwiązań zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
9.4. Przykłady rozwiązań silosów na kiszonki

10. Modernizacja istniejących obiektów inwentarskich
10.1. Podstawowe warunki modernizacji budynków i pomieszczeń inwentarskich
10.2. Celowość podejmowania modernizacji
10.3. Wybrane przykłady modernizacji

11. Zasady lokalizacji i sytuowania obiektów inwentarskich i pomocniczych na działce siedliskowej

12. Podstawowe przepisy prawne i wymagane odległości
12.1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące budownictwa inwentarskiego.
12.2. Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów

13. Bibliografia
13.1. Wydawnictwa zwarte, artykuły, dokumenty
13.2. Dyrektywy, konwencje, akty prawne

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone