Szukaj w serwisie

okładka

Podręcznik powstał jako rozwinięcie, unowocześnienie i uaktu­alnienie wydanego w 1988 roku skryptu pt. "Budowa i regulacja maszyn i urządzeń do mechanizacji produkcji zwierzęcej". Ujęto w nim aktualną wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i regulacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej.

Podręcznik przewidziany jest jako podstawowe źródło informacji z zakre­su przedmiotu mechanizacja produkcji zwierzęcej dla studentów wydziałów o kierunku technicznym akademii rolniczych oraz jako literatura uzupełniająca, poszerzająca (wykraczająca poza obowiązujący program) dla studentów wy­działów przyrodniczych.

Zmieniające się warunki gospodarowania, wzrost samodzielności i nieza­leżności również w sferze produkcyjnej rolnictwa wymuszają konieczność po­głębiania wiedzy o możliwościach zwiększenia wydajności i zmniejszenia uciążliwości pracy w produkcji zwierzęcej, by podejmowane decyzje były w konkretnych warunkach optymalne. Tylko pełna wiedza daje możliwość doko­nania racjonalnego doboru maszyn i urządzeń w konkretnych warunkach, dzięki czemu rosną szansę osiągnięcia pozytywnych wyników działalności produkcyjnej.

Przedstawiony materiał został podzielony na 4 części i 15 rozdziałów. W podręczniku omówiono budowę oraz zasadę działania konkretnych maszyn i urządzeń, wybierając je w ten sposób, by były typowe dla odpowiednich grup. Przy opisywaniu budowy i zasad regulacji maszyn i urządzeń wykorzystano bogaty materiał ilustracyjny. W celu uniknięcia powtórzeń opisów analogicz­nych bądź podobnych typów maszyn lub urządzeń przyj eto zasadę, że budowa, regulacja oraz opisy uniwersalnych czynności będą podawane tylko raz, tam gdzie wy stępują po raz pierwszy.

 

powrót

Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej

 • Autor:
  Krzysztof Korpysz, Henryk Roszkowski, Kazimierz Zdun
 • ISBN:
  83-00-02869-2
 • Dostępność:
  Nie
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  328
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  SGGW
 • Rok / numer:
  1994 / 0
 • Cena:
  7.00
cena: 7.00

Spis treści:

Przedmowa

Część I. Maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia

1. Maszyny i urządzenia do zaopatrywania gospodarstw w wodę
1.1. Urządzenia do czerpania wody
1.2. Poidła dla zwierząt

2. Urządzenia do transportu rolniczego
2.1. Rodzaje ładunków i ich charakterystyka
2.2. Podział środków transportowych
2.3. Środki przewozowe kołowe
2.4. Przenośniki
2.5. Urządzenia załadowcze i wyładowcze

3. Urządzenia do regulacji warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń inwentarskich
3.3. Ogrzewanie
3.4. Oświetlenie

Część II. Maszyny i urządzenia do mechanizacji prac w oborach

4. Rodzaje budynków dla bydła i ich wyposażenie
4.1. Rozwiązania funkcjonalne budynków dla bydła
4.2. Elementy wyposażenia budynków przeznaczonych dla bydła mlecznego
4.3. Elementy wyposażenia innych budynków dla bydła
4.4. Inne maszyny i urządzenia stosowane w chowie bydła

5. Urządzenia do magazynowania, wybierania i przygotowywania pasz
5.1. Urządzenia do magazynowania i wybierania pasz
5.2. Maszyny i urządzenia do przygotowywania pasz

6. Maszyny i urządzenia do zadawania pasz dla bydła
6.1. Wprowadzenie
6.2. Samożywienie
6.3. Maszyny i urządzenia do zadawania pasz dla bydła

7. Urządzenia do usuwania odchodów z obór
7.1. Wprowadzenie
7.2. Urządzenia mechaniczne do usuwania obornika
7.3. Urządzenia do zagospodarowywania obornika
7.4. Usuwanie gnojowicy z obór
7.5. Hydrauliczne metody usuwania gnojowicy
7.6. Magazynowanie gnojowicy

8. Maszyny i urządzenia do doju i wstępnej obróbki mleka
8.1. Wprowadzenie
8.2. Dojarki bankowe
8.3. Dojarki rurociągowe
8.4. Dojarnie
8.5. Urządzenia do chłodzenia mleka

Część III. Maszyny i urządzenia do mechanizacji prac w chlewniach

9. Chlewnie i ich wyposażenie
9.1. Rozwiązania funkcjonalne chlewni
9.2. Wyposażenie chlewni
9.3. Inne urządzenia stosowane w chowie trzody chlewnej

10. Urządzenia do magazynowania i przygotowywania karmy
10.1. Urządzenia do magazynowania i wybierania karmy
10.2. Urządzenia do przygotowywania karmy

11. Urządzenia do zadawania karmy
11.1. Systemy zadawania karmy
11.2. Urządzenie do zadawania karmy suchej
11.3. Urządzenia do zadawania karmy płynnej i ciastowatej

12. Usuwanie i utylizacja gnojowicy
12.1. Usuwanie odchodów z chlewni
12.2. Utylizacja gnojowicy
12.3. Biogaz z gnojowicy

Część IV. Maszyny i urządzenia do mechanizacji prac w kurnikach, owczarniach i fermach zwierząt drobnych

13. Kurniki
13.1. Budynki dla drobiu
13.2. Urządzenia w chowie drobiu

14. Owczarnie
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rozwiązania funkcjonalne budynków
14.3. Urządzenia stosowane w chowie owiec

15. Mechanizacja w fermach zwierząt drobnych

Literatura

 

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone