Szukaj w serwisie

okładka

Monografia została opracowana z okazji 60. rocznicy powstania Katedry Budownictwa Wiejskiego (w 1945 r.), która następnie została przemianowana na Katedrę Architektury i Planowania Wsi. Katedra ta zawsze stanowiła integralną część Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stąd też w monografii występuje wiele odniesień i wspólnych wątków, jeśli chodzi o historię, organizację, kadrę dydaktyczną i jej dorobek. W aneksie zamieszczono kopie dokumentów związanych z historią Katedry.

powrót

Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia

 • Autor:
  M. Wiśniewska, J. Wiśniewski
 • ISBN:
  83-7207-551-4
 • Dostępność:
  Nie
 • Liczba stron:
  174
 • Wydawnictwo:
  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 • Rok / numer:
  2006 / 0
 • Cena:
  16.00
cena: 16.00

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Odbudowa zniszczeń po I wojnie światowej

2. Okres II wojny światowej - tajne nauczanie

3. Okres powojennych reform - kolektywistyczny model osadnictwa wiejskiego

4. Katedra Architektury i Planowania Wsi oraz prawodawstwo normujące planowanie przestrzenne wsi w latach 1950-1960

5. Okres przełomu (rok 1989) - kierunki przekształceń osadnictwa wiejskiego

6. Dorobek dydaktyczny, naukowo-badawczy i projektowy Katedry Architektury i Planowania Wsi

6.1. Dydaktyka
6.2. Prace studialne, studialno-projektowe i wdrożeniowe
6.3. Wybrane przykłady opracowań planistycznych wykonanych w ramach gospodarstw pomocniczych
6.4. Prace statutowe i własne
6.5. Publikacje
6.6. Projektowanie architektoniczne i planistyczne

7. Chronologia zdarzeń (1945-2005)
7.1. Katedra Architektury i Planowania Wsi w latach 1945-1971
7.2. Instytut Architektury i Planowania Wsi w latach 1971-1994
7.3. Katedra Architektury i Planowania Wsi w latach 1994-2005

Indeks nazwisk pracowników naukowo-dydaktycznych i technicznych zatrudnionych w latach 1915-1939 i 1945-2005

Indeks nazwisk pracowników administracyjnych


Aneks.
1. Przemówienie Dziekana Wydziału Architektury prof. Zygmunta Kamińskiego na inauguracji Katedry i Zakładu Budownictwa Wiejskiego wygłoszone 18.10.1945 r.
2. Przemówienie Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. Lecha Niemojewskiego na inauguracji Katedry Budownictwa Wiejskiego w 1945 roku
3. Pamięci profesora Piaścika. Miesięcznik Politechniki Warszawskiej nr 2/2001
4. Pamięci Profesora Piaścika. Zeszyty Łomżyńskie 1/2001
5. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, którym został odznaczony pośmiertnie prof. Franciszek Piaścik
6. Dokumenty prof. Czesława Krassowskiego
7. Dokumenty Podyplomowego Studium Architektury i Planowania Wsi WA PW
8. Inne dokumenty i fotografie okolicznościowe

Bibliografia

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone