Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budynki inwentarskie | Garaże i wiaty na maszyny | Przechowalnie i chłodnie | Zbiorniki na gnojowicę | Biogazownie | Płyty obornikowe | Inne

Tutaj jesteś: Budujemy / Inne

Fotowoltaika dla rolnika, czyli agroenergia w zgodzie z naturą!

kategoria: Inne
obrazek aktualności
Fotowoltaika dla rolnika, czyli agroenergia w zgodzie z naturą!

W gospodarstwie rolnym z powodzeniem można wdrażać ekologiczne, zielone technologie i w dodatku to się opłaca! Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Można uzyskać na nie wysokie dotacje, m.in. korzystając z programu dla rolników Agroenergia. Jak do tego się zabrać?

Inwestycje w odnawialne źródła energii, np. panele fotowoltaiczne, zwracają się w krótkim czasie. Rolnikom, którzy często są dużymi odbiorcami energii, taka szansa może dać ekonomiczne wytchnienie. Zdarza się, że w niektórych sektorach rachunki za energię generują 20% wszystkich kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dlatego warto skorzystać z różnorodnych programów dotacyjnych, które jeszcze bardziej zwiększą opłacalność wprowadzanego systemu ekologicznego. Jednym z nich jest program Agroenergia, uruchomiony w 2019 roku i obecnie kontynuowany. Środki na niego pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agroenergia - poważne wsparcie dla rolnika

Program Agroenergia skierowany jest do rolników indywidualnych. Zgodnie z prawem, za rolnika uznawana jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. W programie mogą brać udział zarówno rolnicy, którzy opłacają KRUS, jak i ci, którzy odprowadzają składki do ZUS-u. Ma on być realizowany w latach 2019-2025. W kwietniu tego roku rozpoczęła się druga edycja Agroenergii, której głównym zadaniem jest wsparcie technologii fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz elektrowni wodnych.

Warunki, jakie musi spełnić rolnik:

 • musi mieszkać przynajmniej przez pięć lat w gminie, w której znajduje się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa. To duże udogodnienie, gdyż inwestycja może być realizowana na terenie gminy nie będącej miejscem zamieszkania zainteresowanego dotacją/pożyczką;
 • łącznie gospodarstwo rolnika nie może przekraczać 300 ha;
 • trzeba wypełnić odpowiednią dokumentację (nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły);
 • wnioski o dofinansowanie mogą być składane najpóźniej do 2023 roku (środki trafią do rolnika do 2025 roku).

Agroenergia w liczbach - ile można otrzymać i na co?

Agroenergia to cykliczne wsparcie, na które przeznaczono łącznie 200mln złotych. Kwota ta jest rozdzielona na dwie części: 120mln złotych zaplanowano na udzielenie pożyczek, 80mln na bezzwrotne dotacje. Kwota pożyczki dla rolnika wynosi od 100 tys. do 2 mln złotych. Obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (ale nie mniej niż 2%). Okres finansowania jest liczony od transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty i nie może przekraczać 15 lat. Umorzenie pożyczek nie jest przewidywane. Odsetki z tytułu oprocentowania są spłacane kwartalnie, na bieżąco. Maksymalna kwota dofinansowania pokryje do 40% kosztów kwalifikowanych i nie może przekraczać 800 tys. złotych. (źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/). Instalacje mogą być montowane na dachach budynków mieszkalnych, dachach obiektów gospodarczych, a także bezpośrednio na gruncie. Dotacje i pożyczki są uwzględniane także na inwestycje, które zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Dotyczy to jednak sytuacji, w której rolnik nie starał się o jakąkolwiek inną pomoc publiczną.

 

Rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać pożyczkę i dotację:

 • elektrownie wiatrowe do mocy 3 Mwe;
 • systemy fotowoltaiczne do 1 Mwp (w tym mikroinstalacji do 50 kWp);
 • małe elektrownie wodne do 5 Mwe;
 • źródła ciepła opalane biomasą - o mocy nie wyższej niż 20 MWt;
 • biogazownie - obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW - 2 MW, z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego;
 • pompy ciepła.

Fotowoltaika przez cały rok!

Energię elektryczną można wykorzystać tylko na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach (dotyczy to instalacji typu off-grid). Można też przyłączyć instalację fotowoltaiczną do zewnętrznej sieci energetycznej i oddawać do niej nadwyżkę wyprodukowanej energii (instalacja typu on-grid). Energia będzie „oddawana" w mniej sprzyjającej porze (np. wieczorami i zimą). Odbieranie energii z sieci realizowane jest przy wykorzystaniu współczynnika opustu - dla instalacji o mocy do 10 kW wynosi on 0,8, natomiast dla instalacji o mocy powyżej 10 kW ma wartość 0,7.

Ważne: Zgodnie z art. 13 podatku rolnego, rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna wynosząca 25% poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną. Kwotę tą odlicza się od należnego podatku rolnego. Rozliczać ją można nie dłużej niż 15 lat.

Korzystanie z takich programów jak Agroenergia pozwoli rolnikowi zmniejszyć koszty utrzymania przedsiębiorstwa i jednocześnie stworzyć w gospodarstwie warunki bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. To jedne z głównych celów wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii. Jak podaje money.pl, korzystanie z zielonej energii pozwoli także ustabilizować energię elektryczną w sieci na terenach wiejskich. Ograniczy się tym samym problem niedostatków energii czy skoków napięcia. Warto więc iść w tym kierunku z wielu powodów. Więcej na temat rolnictwa w kontekście fotowoltaiki znajdziecie tutaj.

Materiał powstał we współpracy ze Stilo Energy.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
JESTEŚ ZAINTERESOWANY - ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY / ZAPYTANIE OFERTOWE
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść zapytania:
Kod:
Wpisz kod:
 
 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone