Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Budownictwo zagrodowe

 • Pełny tytył:
  Budownictwo zagrodowe. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych
 • Autor:
  Mieczysław Chowaniec
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  290
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 • Rok / numer:
  1981 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

WPROWADZENIE

Część I
BUDOWNICTWO ZAGRODOWE W ROZWOJU HISTORYCZNYM /zarys problematyki/

Część II
BUDOWNICTWO ZAGRODOWE NOWOCZESNE

A. Działka siedliskowa

I. Czynniki określające lokalizacja działki siedliskowej
1. Warunki naturalne
1.1 Właściwości gruntu
1.2. Stosunki wodne
1.3. Konfiguracja terenu
1.4. Czynniki klimatyczne
2. Warunki społeczno-gospodarcze
2.1. Okład gruntu należącego do danego gospodarstwa
2.2. Układ sąsiednich działek siedliskowych i całości osiedla
2.3. Urządzenia infrastruktury technicznej
2.4. Możliwości dalszego powiększania działki siedliskowej

II. Zagospodarowanie przestrzenne działki siedliskowej
1. Część zabudowana. Czynniki kształtujące rozplanowanie i wielkość budynków zagrody
1.1. Czynniki funkcjonalno-technologiczne i użytkowe
1.2. Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne
1.3. Przepisy prawa budowlanego
2. Sposoby rozplanowania budynków zagrody na działce siedliskowej
3. Część gospodarczo-komunikacyjna
4. Część uprawowa

III. Wielkość i kształt działki siedliskowej


B. Projektowanie budynków i obiektów zagrodowych

I. Budynek mieszkalny
1. Uwagi wstępne
2. Zadania nowoczesnego domu
3. Wytyczne kierunkowe projektowania domu
4. Podział domu na strefy funkcjonalne
5. Program użytkowo-powierzchniowy domu
6. Usytuowanie domu

II. Budynki inwentarskie
1. Uwagi wstępne
2. Wymagania środowiskowe stawiane budynkom inwentarskim
3. Rozwiązania materiałowo-urządzeniowe, zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe
3.1. Wentylacja
3.2. Ogrzewanie
3.3. Nasłonecznienie i oświetlenie wnętrz
3.4. Okna
3.5. Drzwi i bramy
3.6. Kanalizacja
3.7. Podłogi rusztowe
4. Rozwiązania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne
a. Budynek uniwersalny /ogólno-inwentarski/
b. Budynki specjalistyczne
4.1. Budynki dla bydła
4.1.1. Systemy technologiczne
4.1.2. Układy funkcjonalno-przestrzenne
4.1.3. Wyposażenie budynków
4.2. Budynki dla trzody chlewnej
4.2.1. Systemy technologiczne
4.2.2. Układy funkcjonalno-przestrzenne
4.2.3. Wyposażenie budynków
4.3. Budynki dla drobiu
4.3.1. Systemy technologiczne
4.3.2. Układy funkcjonalno-przestrzenne
4.3.3. Wyposażenie budynków
4.4. Budynki dla owiec
4.4.1. Systemy technologiczne
4.4.2. Układy funkcjonalno-przestrzenne
4.4.3. Wyposażenie budynków
5. Mechaniczne urządzenia do prac pielęgnacyjnych

III. Obiekty oraz pomieszczenia składowe i pomocnicze
1. Obiekty składowe materiałów objętościowych
2. Silosy
3. Magazyn pasz treściwych
4. Magazyny na okopowe
5. Gnojownią
6. Pomieszczenia na wozy, ciągniki, maszyny, urządzenia 1 sprzęt rolniczy
7. Studnia
8. Ustęp suchy
9. Śmietnik
10. Paszarnia
11. Kuchnia gospodarcza /parnik/
12. Zlewnia mleka

IV. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w budynkach zagrodowych
1. Uwagi wstępne
2. Posadowienie budynków zagrodowych
3. Przegrody-pionowe /wewnętrzne i zewnętrzne/
4. Przegrody poziome
4.1. Stropy
4.2. Stropodachy
4.3. Dachy
4.4. Posadzki

V. Forma architektoniczna budynków zagrodowych

Zakończenie

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone