Szukaj w serwisie

okładka

Książka podzielona na dwie części. Część pierwsz omówia w sposób encyklopedyczny problematykę rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów budynków rolniczych. Część druga omawia zaś problematykę osadnictwa oraz programowanie, projektowanie i realizację obiektów współczesnego rolnictwa stosownie do wymogów technologii i organizacji pracy oraz ochrony i kształtowania warunków środowiska przyrodniczego.

powrót

Budownictwo wiejskie

 • Autor:
  Jan Lenard
 • ISBN:
  83-00-02779-3
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 241
 • Liczba stron:
  522
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  SGGW
 • Rok / numer:
  1993 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

Wstęp

Część I. Materiały i konstrukcje budowlane

1. Techniki i technologie budowy
1.1. Elementy, ustroje i układy konstrukcyjne budynków
1.2. Metody wznoszenia budynków
1.3. Technologie uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego
1.3.1. Technologie wielkoblokowe
1.3.2. Technologie wielkopłytowe
1.3.3. Technologie konstrukcji szkieletowych
1.3.4. Technologie monolityczne
1.3.5. Technologie elementów przestrzennych
1.4. Systemy konstrukcyjno-montażowe budownictwa gospodarczego

2. Cechy techniczne materiałów budowlanych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Klasyfikacja materiałów budowlanych
2.3. Cechy fizyczne
2.4. Cechy mechaniczne
2.5. Ognioodporność

3. Betony i zaprawy budowlane
3.1. Wprowadzenie
3.2. Spoiwa i lepiszcza budowlane
3.2.1. Spoiwa mineralne
3.2.2. Lepiszcza
3.3. Kruszywa budowlane
3.3.1. Kruszywa naturalne
3.3.2. Kruszywa mineralne łamane
3.3.3. Kruszywa sztuczne
3.3.4. Badania kruszyw budowlanych
3.4. Woda do betonów i zapraw
3.5. Beton zwykły
3.5.1. Domieszki do betonów
3.5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
3.5.3. Badania betonów
3.6. Betony specjalne
3.7. Betony lekkie
3.8. Zasady produkcji betonu
3.9. Zaprawy budowlane

4. Drewno i jego zastosowanie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Materiały do robót ciesielskich
4.3. Połączenia i złącza elementów drewnianych
4.3.1. Połączenia wrębowe
4.3.2. Złącza na gwoździe
4.3.3. Złącza na śruby i wkręty do drewna
4.3.4. Połączenia na klamry
4.3.5. Połączenia na wkładki wciskane
4.4. Drewniane konstrukcje pomocnicze

5. Wykopy budowlane
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Tyczenie i utrwalanie położenia budynku
5.3. Wykonanie wykopów budowlanych
5.4. Zasypywanie wykopów

6. Fundamenty i izolacje wodochronne
6.1. Fundamenty płytkie
6.2. Ochrona budowli przed wilgocią
6.2.1. Materiały do izolacji wodochronnych
6.2.2. Technologie izolacji wodochronnych
6.3. Izolacje przeciwwilgociowe
6.4. Izolacje przeciwwodne
6.5. Izolacje wewnętrzne pomieszczeń mokrych

7. Osłona termiczna budynku
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych
7.2.1. Obliczanie przenikania ciepła przez przegrody
7.2.2. Stan wilgotnościowy przegród budowlanych
7.3. Zasady projektowania i wykonywania przegród budowlanych
7.4. Izolacje ciepłochronne
7.4.1. Materiały termoizolacyjne
7.4.2. Roboty przygotowawcze do prac termoizolacyjnych

8. Ściany
8.1. Wprowadzenie
8.2. Materiały ścienne
8.2.1. Kamienie naturalne
8.2.2. Ceramika budowlana
8.2.3. Elementy betonowe
8.3. Ściany murowane
8.3.1. Mury z kamienia
8.3.2. Mury ceglane
8.3.3. Mury z pustaków
8.3.4. Mury szczelinowe i warstwowe
8.4. Ściany bezspoinowe
8.5. Ściany z elementów wielkowymiarowych
8.6. Ściany szkieletowe
8.7. Ściany drewniane
8.8. Ściany działowe
8.9. Ściany kominowe

9. Nadproża

10. Stropy
10.1. Wprowadzenie
10.2. Stropy drewniane
10.3. Stropy na belkach stalowych
10.4. Stropy na belkach żelbetowych
10.5. Stropy stalowo-ceramiczne
10.6. Strop Teriva
10.7. Stropy pustakowo-żelbetowe
10.8. Stropy żelbetowe wylewane
10.9. Stropy prefabrykowane

11. Stropodachy
11.1. Wprowadzenie
11.2. Stropodachy nieocieplone
11.3. Stropodachy ocieplone
11.4. Tarasy

12. Dachy
12.1. Wprowadzenie
12.2. Tradycyjne więźby dachowe
12.2.1. Dachy jętkowe
12.2.2. Dachy kleszczowo-płatwiowe
12.2.3. Dachy wieszarowe
12.2.4. Dachy wielospadowe
12.3. Unowocześnione wiązary ciesielskie
12.4. Wiązary kratowe

13. Pokrycia dachowe
13.1. Wprowadzenie
13.2. Pokrycia papowe
13.3. Pokrycia blachą
13.4. Pokrycia azbestowo-cementowe
13.5. Pokrycia dachówką
13.6. Pokrycia z tworzyw sztucznych
13.7. Pokrycia powłokowe
13.8. Obróbki blacharskie i odwodnienia budynku

14. Schody
14.1. Zasady projektowania schodów
14.2. Schody zewnętrzne
14.3. Schody wewnętrzne
14.3.1. Schody drewniane
14.3.2. Schody żelbetowe
14.4. Elementy wykończeniowe schodów

15. Balkony, gzymsy, rampy

16. Rusztowania
16.1. Materiały do konstrukcji rusztowań
16.2. Rusztowania drewniane
16.3. Rusztowania stalowe
16.4. Użytkowanie i rozbiórka rusztowań

17. Tynki i okładziny
17.1. Charakterystyka tynków
17.2. Charakterystyka okładzin

18. Otwory okienne i drzwiowe
18.1. Okna
18.2. Drzwi i wrota

19. Podłogi i posadzki
19.1. Podłogi
19.2. Posadzki

20. Roboty wykończeniowe i uzupełniające
20.1. Roboty malarskie
20.1.1. Przygotowanie podłoża do malowania
20.1.2. Techniki malarskie 20.2. Roboty lakiernicze

Część II. Zabudowa osiedli wiejskich

21. Stan i kierunki rozwoju osadnictwa wiejskiego
21.1. Wprowadzenie
21.2. Formy przestrzenne osiedli wiejskich
21.3. Tendencje rozwoju osadnictwa wiejskiego

22. Zasady kształtowania zabudowy osiedli wiejskich
22.1. Wprowadzenie
22.2. Sieć infrastruktury technicznej
22.3. Warunki produkcyjne
22.4. Sanitacja zabudowy wiejskiej

23. Zabudowa przedsiębiorstw rolnych i usługowch

24. Budownictwo inwentarskie
24.1. Wprowadzenie
24.1.1. Zasady kształtowania mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich
24.1.2. Kolejność czynności przy termicznym wymiarowaniu budynku
inwentarskiego
24.1.3. Wentylacja naturalna pomieszczeń inwentarskich
24.2. Budynki dla bydła
24.2.1. Podstawy chowu i organizacji produkcji
24.2.2. Trzymanie bydła na stanowiskach z uwięzia
24.2.3. Wolnostanowiskowe utrzymanie bydła
24.2.4. Obory
24.2.5. Cielętniki
24.2.6. Jałowniki
24.2.7. Bukaciarnie
24.2.8. Budynki uniwersalne
24.3. Budynki dla trzody chlewnej
24.3.1. Uwagi ogólne
24.3.2. Podstawy chowu i organizacji produkcji
24.3.3. Chlewnie uniwersalne
24.3.4. Chlewnie fazy reprodukcji i odchowu warchlaków
24.3.5. Tuczarnie
24.3.6. Zabudowa ferm typu przemysłowego
24.4. Budynki dla owiec
24.4.1. Uwagi ogólne
24.4.2. Zasady organizacji chowu owiec
24.4.3. Owczarnie 24.5. Budynki dla drobiu
24.5.1. Zasady organizacji chowu drobiu
24.5.2. Kurniki
24.5.3. Indyczniki
24.5.4. Budynki dla drobiu pływającego

25. Magazyny pasz
25.1. Wprowadzenie
25.2. Magazyny siana i słomy
25.3. Silosy na kiszonkę
25.4. Magazyny pasz treściwych suchych

26. Przyobiektowe składowiska odchodów zwierzęcych

27. Magazyny nawozów i środków ochrony roślin
27.1. Wprowadzenie
27.2. Magazyny nawozów mineralnych

28. Garaże, wiaty i obiekty pomocnicze
28.1. Wprowadzenie
28.2. Szopy na maszyny
28.3. Garaże
28.4. Warsztaty zakładowe
28.5. Magazyny paliw i smarów

29. Przechowalnie
29.1. Wprowadzenie
29.2. Przechowalnie ziemniaków
29.3. Przechowalnie i chłodnie warzyw
29.4. Przechowalnie i chłodnie owoców

30. Dom wiejski

Literatura

 

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone