Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Budownictwo Rolnicze

 • Autor:
  Paweł Pawłowski, Rafał Pawłowski
 • ISBN:
  83-01-07206-7
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  170 x 240
 • Liczba stron:
  499
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  PWN
 • Rok / numer:
  1987 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

Wstęp

1. ROZWÓJ BUDOWNICTWA INWENTARSKIEGO
1.1. Budownictwo tradycyjne
1.1.1. Charakterystyka ogólna
1.1.2. Technologia - układ funkcjonalny - wyposażenie
1.1.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
1.2. Budownictwo uprzemysłowione
1.2.1. Charakterystyka ogólna
1.2.2. Budynki dla bydła
1.2.3. Budynki dla trzody
1.2.4. Budynki dla owiec
1.2.5. Budynki dla drobiu
1.3. Budownictwo systemowe
1.3.1. Charakterystyka ogólna
1.3.2. Systemy konstrukcyjne
1.3.3. Planowanie i programowanie ferm
1.3.4. Trendy budownictwa systemowego

2. TECHNOLOGIA, MIKROKLIMAT I GOSPODARKA W0DNO-ŚCIEK0WA
2.1. Technologia
2.1.1. Budynki dla bydła
2.1.2. Budynki dla trzody
2.1.3. Budynki dla owiec
2.1.4. Budynki dla drobiu
2.2. Mikroklimat
2.2.1. Parametry mikroklimatu
2.2.2. Wymiarowanie termiczne
2.2.3. Wentylacja
2.2.4. Ogrzewanie
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa
2.3.1. Zagospodarowanie gnojowicy
2.3.2. Strefy ochronne
2.3.3. Gospodarka wodna

3. SYSTEMY K0NSTRUKCYJNO-MONTAŻ0WE
3.1. System "Fermbet"
3.2. System "Permstal"
3.3. System BHD-1
3.4. System BHD-3
3.5. System BHD-3A
3.6. System BHL-S1
3.7. System BHL-S2
3.8. System BHL-Z

4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW INWENTARSKICH
4.1. Ściany osłonowe
4.1.1. Lekkie elementy osłonowe
4.1.2. Elementy ścienne
4.1.3. Elementy ścienne WPL-1 i WPL-2
4.2. Okna, drzwi i wrota
4.3. Podłogi
4.4. Podłogi ażurowe, kanały i ruszty gnojowicowe . .
4.4.1. Podłogi ażurowe i(rusztowe i szczelinowe).
4.4.2. Kanały i ruszty gnojowicowe

5. MODERNIZACJA I KIERUNKI ZMIAN W BUDOWNICTWIE ROLNICZYM
5.1. Uzasadnienie modernizacji obiektu
5.1.1. Określenie stopnia zużycia budynku
5.1.2. Określenie minimalnego okresu trwałości budynku
5.2. Kierunki modernizacji w budownictwie inwentarskim
5.2.1. Specjalizacja w budownictwie indywidualnym
5.2.2. Nowe technologie w budownictwie uprzemysłowionym
5.3. Przykłady obiektów zmodernizowanych
5.3.1. Budynki dla bydła
5.3.2. Budynki dla trzody
5.3.3. Budynki dla owiec
5.4. Kierunki zmian technologicznych i technicznych w budownictwie rolniczym
5.4.1. Budynki dla bydła
5.4.2. Budynki dla trzody
5.4.3. Budynki dla drobiu
5.4.4. Gospodarka gnojowicą
5.4.5. Oszczędność energii w budownictwie inwentarskim

6. KOROZJA I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BUDYNKÓW
6.1. Zagrożenie korozyjne obiektów budownictwa rolniczego
6.1.1. Charakterystyka i klasyfikacja środków korozyjnych dla podstawowych materiałów budowlanych
6.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne podstawowych materiałów konstrukcyjnych
6.2. Zasady projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych
6.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne budowli
6.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów budynku
6.2.3. Wymagania projektowe dotyczące materiałów niekonstrukcyjnych
6.3. Wykonywanie izolacyjnych robót antykorozyjnych
6.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót antykorozyjnych
6.3.2. Podstawowe roboty antykorozyjne
6.3.3. Ważniejsze preparaty używane do robót antykorozyjnych

7. OBIEKTY I URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZWIERZĘCĄ I ROŚLINNĄ
7.1. Obiekty i urządzenia związane z produkcją zwierzęcą
7.1.1. Budynki składowo-magazynowe
7.1.2. Wytwórnie pasz
7.1.3. Silosy na kiszonkę
7.1.4. Zbiorniki na gnojowicę
7.1.5. Wybiegi
7.2. Obiekty związane z produkcją roślinną
7.2.1. Magazyny zbożowe
7.2.2. Przechowalnie ziemniaków
7.2.3. Przechowalnie i chłodnie warzyw i owoców
7.2.4. Szklarnie i cieplarnie foliowe (tunele)
7.2.5. Pieczarkarnie

 

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone