Szukaj w serwisie

okładka
powrót

Budowa i modernizacja budynków w zagrodzie

 • Autor:
  Aleksander Skórski, Klementyna Roszkowska, Andrzej Gzell
 • Dostępność:
  archiwum
 • Wymiary:
  210 x 290
 • Liczba stron:
  198
 • Tematyka:
  AGROBUDOWNICTWO
 • Wydawnictwo:
  ARKADY
 • Rok / numer:
  1984 / 0
 • Cena:
  0.00
cena: 0.00

Spis treści:

1. DZIAŁKA SIEDLISKOWA
1.1. Rodzaje działek i sposób ich zabudowy
1.2. Sytuowanie budynku mieszkalnego
1.3. Urządzenie podwórza gospodarczego
1.4. Ogrodzenie i zadrzewienie działki siedliskowej

2. BUDYNEK MIESZKALNY
2.1. Warunki, jakim powinien odpowiadać budynek mieszkalny
2.1.1. Dane ogólne
2.1.2. Program użytkowy budynku
2.1.3. Architektura budynku
2.2. Zagospodarowanie piwnic
2.3. Zagospodarowanie kuchni, łazienki i izb mieszkalnych
2.4. Projekty typowe, ich dobór i przystosowanie do potrzeb gospodarstwa

3. BUDYNKI INWENTARSKIE
3.1. Ogólne warunki, jakim powinny odpowiadać budynki inwentarskie
3.1.1. Charakterystyka technologiczna budynków
3.1.2. Mikroklimat (warunki środowiskowe)
3.2. Kierunki produkcji zwierzęcej
3.3. Projekty typowe, ich dobór i przystosowanie do potrzeb gospodar¬stwa i działki siedliskowej

4. BUDYNKI DLA BYDŁA
4.1. Rodzaje obór powszechnie stosowanych w gospodarstwach rolnych
4.2. Parametry techniczno-użytkowe budynków
4.3. Stanowiska dla bydła i ich urządzenie
4.4. Ciągi paszowe i gnojowe
4.5. Kojce dla cieląt i młodzieży
4.6. Przechowalnia mleka, paszarnia i ich zagospodarowanie

5. BUDYNKI DLA TRZODY CHLEWNEJ
5.1. Rodzaje chlewni najczęściej stosowane w gospodarstwach rolnych
5.2. Parametry techniczno-użytkowe chlewni
5.3. Rodzaje kojców i ich urządzenia
5.3.1. Kojce
5.3.2. Ciągi paszowe i gnojowe
5.4. Paszarnia i jej zagospodarowanie

6. BUDYNKI DLA OWIEC
6.1. Podstawowe sposoby rozwiązania owczarni
6.2. Pomieszczenia pomocnicze i usługowe
6.3. Urządzenia wnętrza pomieszczenia głównego (hali zwierząt)

7. BUDYNKI DLA OBSADY MIESZANEJ ZWIERZĄT

7.1. Podstawowe sposoby rozwiązania i użytkowania budynków
7.2. Wymagania programowo-funkcjonalne
7.3. Pomieszczenia pomocniczo-usługowe
7.4. Mechanizacja procesów produkcyjnych

8. STAŁE URZĄDZENIA WEWNĘTRZNE
8.1. Oświetlenie, rodzaj i wielkość okien
8.2. Urządzenia wentylacyjne
8.3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

9. OBIEKTY I URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI INWENTARSKIMI
9.1. Dane ogólne
9.2. Wybiegi i okólniki dla zwierząt
9.3. Silosy do kiszenia pasz zielonych
9.4. Silosy do zakiszania parowanych ziemniaków
9.5. Snojownie i zbiorniki na gnojówkę

10. OBIEKTY I URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
10.1. Urządzenia doprowadzające wodę do budynku
10.2. Urządzenia sanitarne
10.3. Urządzenia placyku gospodarczego

11. Z CZEGO BUDOWAĆ
11.1. Dane ogólne
11.2. Surowce miejscowe pochodzenia mineralnego
11.3. Surowce odpadowe
11.4. Materiały konstrukcyjne produkcji przemysłowej
11.5. Materiały termoizolacyjne

12. JAK BUDOWAĆ
12.1. Fundamenty i cokoły
12.1.1. Warunki posadowienia fundamentów
12.1.2. Fundamenty oszczędnościowe
12.1.3. Fundamenty z kamienia
12.1.4. Fundamenty z gruzu ceglanego lub tłucznia kamiennego
12.1.5. Fundamenty z betonu
12.1.6. Cokoły
12.1.7. Izolacja fundamentów
12.2. Ściany
12.2.1. Wymagania techniczno-użytkowe
12.2.2. Ustalanie współczynnika przenikania ciepła
12.2.3. Ściany z kamienia
12.2.4 Ściany oszczędnościowe z cegły
12.2.5. Ściany z ceramicznych pustaków szczelinowych
12.2.6. Ściany z pustaków betonowych
12.2.7. Ściany z bloczków z betonu komórkowego
12.3. Stropy
12.3.1. Wymagania techniczne i użytkowe
12.3.2. Stropy drewniane
12.3.3. Stropy na belkach stalowych
12.3.4. Stropy na belkach żelbetowych
12.3.5. Stropy typu Fert
12.3.6. Stropy typu F
12.4. Dachy
12.4.1. Wymagania techniczne i użytkowe
12.4.2. Wykonanie więźby dachowej
12.5. Pokrycia dachowe
12.5.1. Krycie dachówką
12.5.2. Krycie płytkami i płytami azbestowo-cementowymi
12.5.3. Krycie papą asfaltową
12.5.4. Obróbki blacharskie dachu
12.6. Podłogi i posadzki
12.6.1. Podłogi w budynkach inwentarskich
12.6.2. Podłogi i posadzki w budynkach mieszkalnych

13. REMONT BUDYNKU
13.1. Uwagi ogólne
13.2. Naprawa fundamentów i ścian
13.3. Naprawa stropów
13.4. Naprawa dachu
13.5. Konserwacja i naprawa pokrycia dachowego
13.6. Naprawa podłóg i posadzek
13.7. Naprawa okien i drzwi
13.8. Ocieplanie budynków mieszkalnych i inwentarskich

14. MODERNIZACJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Stan techniczny i wartość użytkowa istniejących budynków in¬wentarskich oraz celowość ich zmodernizowania
14.3. Charakterystyka szczegółowa programów modernizacji
14.4. Modernizacja budynków inwentarskich z mieszaną obsadą zwierząt
14.5. Adaptacja budynków inwentarskich na obory
14.6. Adaptacja budynków inwentarskich na chlewnie
14.7. Adaptacja stodół na obory i chlewnie

15. MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
15.1. Ogólna charakterystyka istniejących budynków
15.2. Adaptacja poddasza
15.3. Modernizacja pomieszczeń

powrót
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROBUDOWNICTWO.pl Wszelkie prawa zastrzeżone